Γιατί να ξέρω το απόρρητο;

Για το άτομο που επιλέγει να μπει σε μια θεραπευτική σχέση είναι χρήσιμο να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και ποιες κινήσεις οφείλει να κάνει ο ψυχοθεραπευτής του, για να εξασφαλίσει την ασφάλεια τους.

Βασική μου προϋπόθεση, για να μπορέσω μαζί σας να χτίσω μία θεραπευτική σχέση είναι το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Το πρώτο βήμα είναι να μπορεί ο άνθρωπος να εμπιστεύεται τον επαγγελματία, στον οποίο κάνει κατάθεση των προσωπικών του βιωμάτων, χωρίς να φοβάται για τυχόν διαρροή πληροφοριών. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας χτίζεται φορά με τη φορά μέσα από τις συναντήσεις μας. Εκτός όμως, από την υποκειμενική εμπιστοσύνη, που χτίζεται μέσα στο χρόνο, υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει εσάς και τον επαγγελματία. Είναι προσωπική μου άποψη και επαγγελματική μου υποχρέωση να παρέχω μια τέτοια πληροφορία στο άτομο που θα ήθελε να επισκεφτεί έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, ώστε να γνωρίζει τι περιλαμβάνει το επαγγελματικό απόρρητο του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά σημεία του επαγγελματικού απορρήτου που αφορά κυρίως τις ατομικές συνεδρίες μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

1. Ο ψυχοθεραπευτής έχει πρωταρχική υποχρέωση απέναντι στον πελάτη του να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σε οποιαδήποτε πληροφορία-γνώση-πράξη λαμβάνει από τον ίδιο ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν τα έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο πελάτης.
2. Ο ψυχοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για ιδιοτελείς σκοπούς πληροφορίες που έτυχε να αντλήσει από τον πελάτη του.
3. Ο ψυχοθεραπευτής δεν προσφέρει αυτόβουλα τις υπηρεσίες του σε μελλοντικούς πελάτες ούτε παρακινεί κανέναν να υποβληθεί σε ψυχολογική εξέταση από αυτόν ακόμα και χωρίς αμοιβή.
4. Ο ψυχοθεραπευτής καλό είναι να μην προσφέρει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς και σε άτομα που τους συνδέει φιλία μεταξύ τους.
5. Ο ψυχοθεραπευτής δεν συζητά περιπτώσεις πελατών του σε προσωπικούς κύκλους. Μπορεί να μιλήσει μόνο σε συναφείς κύκλους, όπως είναι άλλοι επαγγελματίες υγείας ή συγγενή επαγγέλματα. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, προτείνεται να διατηρείται κάποια ανωνυμία του πελάτη για αποφυγή ταυτοποίησης.
6. Ο ψυχοθεραπευτής δεν μαγνητοφωνεί, φωτογραφίζει ή κινηματογραφεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας χωρίς να έχει ενημερωθεί και συμφωνήσει ο πελάτης του.

Πότε λύνεται (σπάει) το επαγγελματικό απόρρητο;

Η λύση του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ψυχοθεραπευτής έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή/ασφάλεια του πελάτη του ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανακοίνωση θα γίνει μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς (οικείους, κηδεμόνα, δικαιοσύνη).

*Δεν επιτρέπεται στον ψυχοθεραπευτή να παρευρεθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης ή κατηγορίας προς τον πελάτη του.

Σε περιπτώσεις επιστημονικής έρευνας;

Σε περιπτώσεις που ο ψυχοθεραπευτής επιθυμεί να διεξάγει επιστημονική έρευνα είναι υποχρεωμένος να έχει την συγκατάθεση των ατόμων που θα συμμετέχουν. Επιπλέον, οφείλει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τυχούσες πτυχές της έρευνας που μπορεί να επηρεάσουν τη θέληση τους να συμμετάσχουν σε αυτή. Σε περιπτώσεις ατόμων που δεν μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεση τους, μπορούν να τη δώσουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.

* Σε περίπτωση καταγραφής μεμονωμένου σημείου ενός περιστατικού, όπως για παράδειγμα σε κάποια διατριβή, ο συγγραφέας οφείλει να αλλάξει το όνομα και τα στοιχεία του ατόμου.

Οπότε, είτε στο πλαίσιο συνεδριών είτε στο πλαίσιο έρευνας, ο ψυχοθεραπευτής μεριμνά να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων με τα οποία συνεργάζεται. Συνηθίζεται να γίνεται η μερική καταγραφή, καθώς και η κωδικοποίηση των στοιχείων, για να μην μπορεί να υπάρξει ταύτιση των ατόμων.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες πάνω στο επαγγελματικό απόρρητο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, για να λυθούν οι όποιες απορίες σας δημιουργηθούν. Εναλλακτικά, μπορείτε να μπείτε στο site της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχολόγων

http://www.seps.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=205