Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Προσωποκεντρική Προσέγγιση;
Τι μπορώ να κάνω για εσένα;
Πότε πρέπει να αρχίσω ψυχοθεραπεία;
Πόσο διαρκεί μια συνεδρία;
Θα πρέπει να έρθω πολλές φορές;
Κάθε πότε έρχομαι;
Αν λέιψω;
Πόσο χρεώνεται μία συνεδρία;