Διαμορφώσεις του εαυτού και τι εξυπηρετούν. Μια προσωποκεντρική προσέγγιση

Πολύ συχνά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, ο θεραπευόμενος επαναλαμβάνει τη φράση «ένα μέρος μου» ή «ένα κομμάτι μου». Τι είναι όμως αυτά τα «κομμάτια» που πολλές φορές μοιάζουν με φωνές μέσα μας; Πολλοί άνθρωποι έχουν αποδεχτεί και συμβολίσει αυτά τα «μέρη»,τα οποία αντικατοπτρίζουν...

Read More